polvic: (Default)
[personal profile] polvic


Photo: polvic

Cherry Blossom Festival в Сан-Франциско, відзначає свій 49-й рік і вважається другим за величиною, таким фестивалем, за межами Вашингтона, округ Колумбія. Щороку понад 200 тисяч осіб відвідують цей сліпучий свято, який прославляє цвітіння вишні на одному з трьох, що залишилися Japantowns в Сполучених Штатах.

The 2016 Northern California Cherry Blossom Festival, celebrating its 49th year, is said to be the second largest festival outside of Washington, DC. Each year, over 200,000 people attend this dazzling display celebrating the blooming of cherry blossoms at one of three remaining Japantowns in the United States.

The Grand Parade will be held on Sunday, April 17, 2016, beginning at City Hall at 1 pm up Polk Street, down Post Street and concluding in Japantown.

Japantown був заснований в Каліфорнії в Сан-Франциско більше 100 років тому, на південь від Market Street навколо Шостої вулиці і переїхав на нове місце, на якому знаходиться зараз, після землетрусу 1906 року. За часом фестиваль збігається з традиційним святом у Японії, але сакура в Сан-Франциско, як правило, зацвітає в лютому.

За перший день, незважаючи на дощову погоду, 9 квітня на площі Японського центру прозвучала японська музика, демонструвалося бойове мистецтво, виступили колективи народного танцю а також розваги для дітей.

Найбільшою пам'яткою Cherry Blossom Фестивалю є Гранд-парад, який цього року пройде 17 квітня. Процесія понад 1500 яскравих костюмованих учасників за участю місцевих японських танцювальних груп, барабани Тайко груп, пройдуть від Civic Center до JapanTown, перед присутніх глядачами, що перевищують щороку понад 100 тисяч.


 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

polvic: (Default)
polvic

April 2016

S M T W T F S
     12
3 4 567 8 9
1011 1213141516
17 1819 20212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:37 pm
Powered by Dreamwidth Studios